Nainstalujte si:
       

Překlad gear shifting


gear shifting = řazení rychlostí; změna převodových stupňů; řazení převodových stupňů; řazení rychlostních stupňů; řadicí tyč
pneumatic gear shifting = pneumatické řazení; řazení stlačeným vzduchem;
preselection gear shifting = řazení s předvoličem; řazení s předvolbou; compressed air gear shifting = pneumatické řazení převodových stupňů;
gear train   gear-change   gearbox   gearing   gears   gearshift   geezer   gender