Nainstalujte si:
       

Překlad gear shift


gear shift = změna převodových stupňů; řazení převodových stupňů; páka řadicí
clutchless gear shift = řazení bez vypnutí spojky; řazení pod zátěží; zátěžové řazení;
pneumatic gear shift = pneumatické řazení; řazení stlačeným vzduchem;
preselection gear shift = řazení s předvoličem; řazení s předvolbou;
gear shifting   gear train   gear-change   gearbox   gearing   gears   gearshift   geezer