Nainstalujte si:
       

Překlad gear-change


gear-change = přeřazení rychlosti (motor.); vypnutí chodu (motor.); změna rychlosti; schéma řazení
gearbox   gearing   gears   gearshift   geezer   gender   general   General