Nainstalujte si:
       

Překlad gauge


gauge = míra; měřidlo; zkušební přístroj; měrka (standardní); cejch; šablona; test; měřit (4. p.); změřit (4. p.); kalibrovat; cejchovat; odhadnout; namíchat; dávkovat; posoudit; rozsah; norma; ráže (pušky); kalibr (průměr střely); rozchod (kolejí); zkouška
adjustable gauge = ustavitelný kalibr; nastavitelné měřidlo;
air gauge = depresometr; měřič tlaku vzduchu; manometr; tlakoměr;
angle gauge = Bitterlichova hůl; úhloměr; úhlová šablona; úhlová měrka;
bar gauge = odpich; plochý kalibr; beta měrka;

Překlad gauge z webu:
The speed gauge in front of him passed through four knots.  Ručička rychloměru před ním přešla přes čtyři uzly.
She tried to gauge her position above the car.  Pokusila se odhadnout svou pozici nad au­tem.
He handed the depth gauge dial to the chief.  Podal svému nadřízenému ukazatel hloubkoměru.
A moment after that the speed gauge twitched upward.  Za okamžik se rychloměr hnul nahoru.
Her eyes were watching him and he could not gauge her.  Její oči ho pozorovaly a on nedokázal říct, co si mysli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgauze   gear box   gear case   gear change   gear control   gear drive   gear housing   gear selector