Nainstalujte si:
       

Překlad gates


gates = brány; železniční; branky; pohyblivý jez; šraňky; závory (železniční); průjezd
flashboard gates = stavidlový jez; Stoneův jez;
hinged-leaf gates = automatická klapka; klapkový uzávěr; hydraulická klapka; ventilový uzávěr; vertical lift gates = stavidlový jez;

Překlad gates z webu:
The gates widened.  Brána se otevřela.
Are the gates shut?  Je brána zavřená?
He locked the gates behind me.  Zamkl za mnou bránu.
Time to get those gates open, corporal!  Je načase otevřít brány, desátníku!
Now only the four small gates remained.  Nyní již zbyly jenom čtyři bran­ky.
The second wall has only two gates and they are holding firm.  Druhá hradba má jenom dvě brány, a ty pevně drží.
Gentle scanned the distant walls, and indeed the gates were open wide.  Jemný přelétl očima vzdálené hradby a opravdu brány byly dokořán.
Afterward we'll man the walls and then open the gates at dawn.  A potom obsadíme zdi a na úsvitu otevřeme hrány.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgathering   gauge   gauze   gear box   gear case   gear change   gear control   gear drive