Nainstalujte si:
       

Překlad gate voltage


gate voltage = napětí hradla; napětí řídicí elektrody; zapínací doba ovládaná hradlem
forward gate voltage = propustné napětí řídicí elektrody; propustné napětí hradla;
gates   gathering   gauge   gauze   gear box   gear case   gear change   gear control