Nainstalujte si:
       

Překlad garden


garden = zahrada (též přen.); zahradničit; zahradnický; zahradní restaurace; háj; zahrádka (posezení restaurace); zahradní; pěstovat (na zahradě); parky; obecný; obyčejný; běžný; pracovat v zahradě; zahrádkařit; sadová architektura
bearer garden = medvědinec; blázinec (přen.); čurbes (přen.); cirkus;
beer garden = zahradní pivnice; zahradní hostinec;
front garden = zahrádka před domem; předzahrádka; zahrada před domem;
kitchen garden = zelinářská zahrada; zeleninová zahrada;

Překlad garden z webu:
The garden faded.  Zahrada byla ta tam.
Down the garden path.  Po pěšině, co vede zahradou.
We plowed the garden with her.  Orali jsme s koněm zahradu.
The gates of the garden stood open.  Branka do zahrady byla otevřená.
The goddess was in the garden now.  Bohyně teď byla v zahradě.
It is a weed in the garden of life.  Je to plevel v zahradě života.
The canning began as soon as the garden started producing.  Zavařování začínalo už s první zahradní úrodou.
No, a mind like that one in the garden wouldn't pick up a knife.  Ne, takový muž, jako byl ten v zahradě, by nikdy nezvedl nůž.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgardening   gargle   garnishment   gas analyzer   gas engine   gas generator   gasket   gasoline