Nainstalujte si:
       

Překlad garage


garage = garáž; garážovat; garážový; čerpací stanice se servisem; automobilová opravna; zagarážovat; dát do garáže; autodílna; hangár; opravárenská dílna; opravna; dveře garáže
deep-level garage = podzemní garáž; podpovrchová garáž;
mobile garage = pojízdná dílna; dílenský automobil;

Překlad garage z webu:
A garage behind a house.  Garáž za soukromým domem.
I got the lockup garage two days ago.  Mám už uzavřenou garáž, tu jsem najal před dvěma dny.
I can work mornings in the garage before the bar opens.  Mohu pracovat ráno v garáži ještě než se bar otevře.
The trunk lid popped up, letting in dim garage light.  Víko kufru vylétlo vzhůru a dovnitř vniklo tlumené světlo garáže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgarden   gardening   gargle   garnishment   gas analyzer   gas engine   gas generator   gasket