Nainstalujte si:
       

Překlad gangrene


gangrene = sněť (též přen.); způsobit sněť; sněťový; snětivět; být postižen snětí; gangréna; gangrenózní
gas gangrene = plynatá sněť; plynatění; plynová gangréna;

Překlad gangrene z webu:
I don't have gangrene spreading through my limbs.  Nemám sněť, která by mi užírala nohu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgangway   gantry   gantry crane   garage   garden   gardening   gargle   garnishment