Nainstalujte si:
       

Překlad games


games = sportovní hry; organizované sportovní hry; herní; hravý
outdoor games = hry v přírodě; venkovní hry; fun and games = vzrušující zábava (iron.);

Překlad games z webu:
No games of any description were allowed:  Nebyly povoleny žádné hry:
Don't play games with me.  Nehrajte si se mnou.
There were no games now.  Už to nebyla hra.
They played with him, games of ignorance, mri humor.  Hráli s ním hru neznalosti, zábavu mri.
And now they're playing their games over here.  A teď hrají svou hru tady.
For her, the sexual turnon of the bondage games hadn't lasted long.  Hra na otroka ji už dál sexuálně nevzrušovala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgamut   gangrene   gangway   gantry   gantry crane   garage   garden   gardening