Nainstalujte si:
       

Překlad galley-west


galley-west = do bezvědomí; na cimprcampr; na cucky; na padr; galejník
knock galley-west = rozbít na cimprcampr; rozbít na cucky; vyřídit; zlikvidovat;
gallop   galvanizing   galvanocautery   game away   games   gamut   gangrene   gangway