Nainstalujte si:
       

Překlad gallant


gallant = skvělý; statečný; galantní; elegán; záletník; galán; kavalír; švihák; odvážný; zdvořilý; nádherný; dvořit se; milovník; ctitel; milenec; parádní (zast.); statný (kůň); chrabrý; udatný; dvorný (k ženám); záletný; dotěrný (nestoudně); elegantní; šlechetný


Překlad gallant z webu:
Ah, she said, you'll be the gallant captain.  Aha, řekla, vy budete ten dvorný kapitán.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgallery   galley-west   gallop   galvanizing   galvanocautery   game away   games   gamut