Nainstalujte si:
       

Překlad gains


gains = získává; příjem (z obchodu); obchodní příjmy; příjmy; přínos; výtěžek (z obchodu); zisk; výdělek; odmlouvat (zast., bás.)
capital gains = kapitálové zisky; zisky z kapitálu;
fraudulent gains = podvodně nabyté příjmy; podvodně nabyté zisky; podvodné zisky;
ill-gotten gains = neoprávněný; bezprávně nabytý zisk; bezpracně nabytý zisk; neoprávněný zisk; zisk ze zločinu;

Překlad gains z webu:
You take your gains and keep them.  Vezmi si svůj zisk a ulož si ho.
We're alienating a species from whom the gains could be enormous.  Odcizujeme se druhu, od kterého nám kynou zcela mimořádné zisky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgaiter   gallant   gallery   galley-west   gallop   galvanizing   galvanocautery   game away