Nainstalujte si:
       

Překlad gainfully


gainfully = výdělečně; výnosně; získávající (4. p.)
gains   gaiter   gallant   gallery   galley-west   gallop   galvanizing   galvanocautery