Nainstalujte si:
       

Překlad future


future = budoucnost; budoucí (též jaz.); příští; budoucí čas (jaz.); nastávající (snoubenec); příště; snoubenka; perspektiva (vyhlídka); snoubenec; datování dopředu
bright future = jasná budoucnost; světlá budoucnost;
immediate future = nejbližší budoucnost; bezprostřední budoucnost;
in future = v budoucnu; v budoucích; v budoucí; příště; pro příště; napříště; v budoucnosti;
near future = blízká budoucnost;

Překlad future z webu:
That future was now.  Ta budoucnost nadešla nyní.
In the future ...  V budoucnu...
I'll decide your future soon.  Brzy rozhodnu, co s vámi dál.
The paths of the future drained me.  Stezky budoucnosti mě vyčerpaly.
So let me guess the future maybe?  Takže já zkusím hádat snad z budoucnosti?
I've got to think of the future now.  Musím teď myslet na jeho novou budoucnost.
Just keep your mind on the sunny future of happy retirement.  Představuj si slunnou budoucnost na luxusním vejminku.
I trust you will keep us informed of future developments.  Doufám, že nás o dalším vývoji budete informovat.
You have done all that you can for the future of your people.  Pro budoucnost svých lidí jsi udělal, cos mohl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfutures   gainfully   gains   gaiter   gallant   gallery   galley-west   gallop