Nainstalujte si:
       

Překlad fuss about


fuss about = dělat mnoho povyku kvůli; pobíhat; šukat; zlobit se; nadělat mnoho řečí; rozruch kolem (2. p.); povyk nad (7. p.)
make a fuss about = dělat cavyky s;

Překlad fuss about z webu:
I'm sure it's all a great deal of fuss about nothing at all.  To všechno je určitě mnoho povyku pro nic.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfuture   futures   gainfully   gains   gaiter   gallant   gallery   galley-west