Nainstalujte si:
       

Překlad further


further = dále; další; podporovat; kromě toho; vzdálenější; šířit; fedrovat; pozdější; ten druhý; onen; také; a ještě (k tomu); daleko (v otázce a v záporu); nesmírně; bližší; později; odlehlejší; k tomu; na oné straně; podpořit; napomáhat; dodatečný
even further = dokonce ještě dál; dokonce ještě víc;
go further = pokračovat; zajít dál;

Překlad further z webu:
Further down is the cafeteria.  A ještě dále je bufet.
For further raids?  Pro další nájezdy?
It's probably further away.  Je asi trochu dál.
There was no further sound.  Další zvuk neslyšel.
We can go no further today.  Dneska už dál nemůžeme.
But he didn't have any further excuses.  Ale neměl už žádné další výmluvy.
No, the humans did not want further conflict.  Ne, lidé si nepřejí další konflikt.
I imagine they might stretch a bit further here.  Není náhodou rhinu jedna z těch velkých zlatých mincí?
I am not empowered to grant you any further loans.  Nemám právo slibovat ti další úvěr.
I really do not think we need trouble you further on that point.  Opravdu si nemyslím, že k tomuto bodu je ještě co dodávat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfusion   fusion reaction   fuss about   future   futures   gainfully   gains   gaiter