Nainstalujte si:
       

Překlad furrow


furrow = brázda (též za lodí); zbrázdit; vráska; svraštit se; vyjetá kolej; brázdit; rýhovat; rýha; žlábek; vyorat brázdu kde (též přen.); vyorat brázdu; svraštit; drážka; brázdový; orat; stopa (po lodi); vodní příkop; rozrývat (4. p.); zlomová linie
contour furrow = vrstevnicová brázda; záchytný příkop;

Překlad furrow z webu:
A furrow of concentration appeared between her closed eyes.  Vráska soustředění se objevila mezi jejími zavřenýma očima.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfurther   fusion   fusion reaction   fuss about   future   futures   gainfully   gains