Nainstalujte si:
       

Překlad furniture


furniture = nábytek; zařízení (bytu); vybavení; výstroj; příslušenství; obsah (kapes ap.); zásoba; fond; sazbové vložky; uliční vybavení; nářadí; formátové vložky; nábytkový; zařízení bytu; domácí nářadí; nábytkové kování; ozdobné kování; inventář; nábytkářský
bentwood furniture = nábytek ohýbaný; nábytek z ohýbaného dřeva;
broken furniture = rozbitý nábytek; rozlámaný nábytek;
cabinet furniture = nábytek skříňový; skříňový nábytek;
cloth furniture = textilní obložení; textilní potah; látkové obložení;

Překlad furniture z webu:
The furniture family?  Nábytkářská rodina?
He smelled furniture polish and apples.  Cítil vůni leštěnky a jablek.
I found a furniture dolly made of wooden slats with small rollers.  Našel jsem stěhovací vozík z dřevěných laťek, na malých kolečkách.
I do not see what the furniture has to do with it.  Nevím, co s tím má nábytek společného.
The apartment was small, spotlessly clean, the furniture inexpensive.  Byt byl malý, naklizený, zařízení laciné.
I hate to tell you this, but your new furniture is here.  Hrozně nerada vám to říkám, ale přivezli vám nový nábytek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfurrow   further   fusion   fusion reaction   fuss about   future   futures   gainfully