Nainstalujte si:
       

Překlad funds


funds = státní půjčky; peněžní prostředky; základní jmění; dluhopisy; cenné papíry; akcie; kapitál; hodnoty; hotovost; papíry; poklad; státní dluhy; finanční prostředky; zdroje; prostředky; základní kapitál; finanční majetek; rezervy; pohotové fondy
allocate funds = přidělovat fondy na; přidělit peníze;
available funds = pohotový kapitál; dostupné finance;
borrowed funds = úpisy; zápůjčkové fondy;
fancy funds = spekulační cenné papíry; výherní cenné papíry;
fixed funds = fixní fondy; veřejné;

Překlad funds z webu:
All the government funds're in it.  Jsou v ní všechny vládní peníze.
We can practice law, or we can raise funds.  Buď můžeme poskytovat právní pomoc, nebo shánět peníze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfungi   fungus   funnel   furlough   furnace   furniture   furrow   further