Nainstalujte si:
       

Překlad funding


funding = financování (2. p.); finance; financující; fundování; zajištění (finanční); zajišťování; dotování; státní půjčky
eligible funding = finanční prostředky; finanční prostředky způsobilé k použití;
public funding = veřejné zdroje; veřejnoprávní finanční prostředky;
split funding = dělené financování; rozptýlené fondové krytí;

Překlad funding z webu:
All your funding comes from one source?  A to všechny peníze dostáváte z jednoho zdroje?
We'd never get funding again.  Nikdo už nám nedá prostředky.
DOD was going to pull funding in another six weeks.  Za šest týdnů je ministerstvo přestane financovat.
It had its own secret ways, secret funding and overriding powers.  Mělo své vlastní tajné metody, tajné fondy a neomezenou moc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfunds   fungi   fungus   funnel   furlough   furnace   furniture   furrow