Nainstalujte si:
       

Překlad functional


functional = funkční; úřední; služební; provozní; fungující; praktický; funkcionál; nefunkční; provozuschopný; funkcionální; funkční analýza
be functional = být funkční; fungovat;
domain functional = funkcionál domény; funkcionál oblasti;

Překlad functional z webu:
Functional mandibles?  Funkční kusadla?
My brain isn't fully functional yet.  Můj mozek ještě plně nefunguje.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfunctioning   funding   funds   fungi   fungus   funnel   furlough   furnace