Nainstalujte si:
       

Překlad function


function = funkce; fungovat; povolání; výkon (funkce); činnost; fungování; působit; vykonávat funkci; úřad; povinnost (společenská, úřední); služba; úkol; úloha; poslání; úřadovat; pracovat; být v provozu; účel; společenská událost; večírek; společenská povinnost
acidity function = funkce kyselosti; aciditní funkce;
and function = a funkce; konjunkce; logický součin;
basic function = základní funkce; zásaditá funkce;
binary function = logická funkce; dvouhodnotová funkce; zabudovaná funkce; kontrolní funkce;

Překlad function z webu:
Could you function all right?  Plnila jste dobře své úkoly?
But he can function perfecfly when he wants to.  Ale když chce, dokáže se chovat naprosto normálně.
The sneeze is a function of the involuntary muscles.  Kýchání je samovolná reakce svalů.
Logically, you see they don't function without elder direction.  Víte, logicky vzato - oni nemohou fungovat bez vedení starších.
Then it woke up its sector function supervisor.  Potom probudil svého kontrolora funkcí v rámci sektoru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfunctional   functioning   funding   funds   fungi   fungus   funnel   furlough