Nainstalujte si:
       

Překlad fumigation


fumigation = vykuřování; dezinfekce; podkuřování; zaplynování; fumigace; zakuřování; vykouření; dezinfekce plynem; vykuřovač
soil fumigation = proplynování půdy; vykuřování půdy;
function   functional   functioning   funding   funds   fungi   fungus   funnel