Nainstalujte si:
       

Překlad fumes


fumes = vzteká se; dýmá; páry; kouřový plyn; odpadní plyny; jedovaté plyny; čoudění; plynný prostředek
exhaust fumes = výfukové plyny; výfukové zplodiny;

Překlad fumes z webu:
The fumes from the tail pipe go into the car, and it kills him.  Kouř z výfuku jde do auta a zabije ho.
Smoke and fumes billowed up around the hewn rock walls.  Z nich stoupala oblaka dýmu a páry vzhůru kolem kamenných zdí.
But even when she didn't breathe, the fumes made her old eyes water.  Ale i když se nenadechla, její staré oči začaly od výparů slzet.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfumigation   function   functional   functioning   funding   funds   fungi   fungus