Nainstalujte si:
       

Překlad fully


fully = plně; úplně; zcela; celkem; nejméně (před cifrou); cele; naplno; v hojné míře; v plné míře; určitě; jasně; podrobně; plně automatický
more fully = úplněji; plněji;

Překlad fully z webu:
Fully automated, the sergeant said.  Plně automatizované, řekl seržant.
I fully expected to be!  Sám jsem čekal, že se mi povede stejně!
It is fully automatic.  Pracuje zcela automaticky.
The door isn't fully closed!  Dveře nejsou zamčené!
Now the flaps were fully retracted.  Nyní se už klapky zatáhly.
So hound, so firm, so fully packed.  Takové kulaté, tuhé, nacpané.
The rest of his body was fully draped.  Vše ostatní bylo zakryto látkou.
He had two tasks that were not fully compatible.  Měl dva úkoly, které nešly tak docela dohromady.
She could have found me and shaken me fully awake.  Mohla mě najít a dokonale probudit.
Three newspapers and four coffees later he was almost fully awake.  Po trojích novinách a čtyřech kávách už byl skoro vzhůru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfumes   fumigation   function   functional   functioning   funding   funds   fungi