Nainstalujte si:
       

Překlad full value


full value = plně odpovídající ceně; plná hodnota; celá cena; úplné vozidlo
recognize at full value = uznat v plné hodnotě;
fully   fumes   fumigation   function   functional   functioning   funding   funds