Nainstalujte si:
       

Překlad full speed


full speed = rychlost nejvyšší; naplno; nejvyšší rychlost; mezní rychlost; plné otáčky; plná rychlost; nejvyšší otáčky; standardní množství
at full speed = plnou rychlostí; v plné rychlosti; úprkem;

Překlad full speed z webu:
The way he runs at full speed makes it easy for us.  Při té její plné rychlosti to pro nás je snadné.
All at once she went to full speed and moved southwest.  Náhle plnou rychlostí vyrazil k jihozápadu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfull value   fully   fumes   fumigation   function   functional   functioning   funding