Nainstalujte si:
       

Překlad fuel supply


fuel supply = dodávka paliva; přívod paliva; přívodní vedení paliva
zero fuel supply = nulová dávka (paliva); nulová dodávka (paliva); full load fuel supply = přívod paliva při plném zatížení motoru,;
fuel system   fuel tank   full length   full speed   full value   fully   fumes   fumigation