Nainstalujte si:
       

Překlad fuel injection


fuel injection = vstřik paliva; vstřikovací tryska na palivo; vstřikování paliva; řízení vstřikování
continuous fuel injection = kontinuální vstřikování; mechanické plynulé vstřikování paliva;
pneumatic fuel injection = pneumatické vstřikování paliva; vstřikování paliva stlačeným vzduchem;
fuel pump   fuel supply   fuel system   fuel tank   full length   full speed   full value   fully