Nainstalujte si:
       

Překlad fruit


fruit = ovoce (též přen.); rodit; zisk (přen.); výnos (přen.); příjem (přen.); výsledek (přen.); lehká holka; teplouš; nést plody; dávat plody; přivést k zralosti; přimět k plodnosti; výsledky; příjmy; plod (též biblicky a přen.); nést; ovocnářský; ovocný
bottled fruit = zavařené ovoce; zavařenina;
citrus fruit = citrusové ovoce; citrusové plody;
forbidden fruit = zakázané ovoce (též přen.); zapovězené ovoce; zakázané plody;
passion fruit = mučenka jedlá; plod mučenky;
preserved fruit = kompot;

Překlad fruit z webu:
Exports fruit and vegetables.  Vyváží ovoce a zeleninu.
You've destroyed the fruit of great men's trees.  Zničil jsi plody ze stromů velikánů.
He savored the tart fruit and the cha.  Na ky­selém ovoci a čaji si pochutnal.
Om emptied some of the fruit out.  Om z rohu vysypal nějaké ovoce.
They had taken cover behind a fruit barrow.  Všichni se ukrývali za dvojkolákem naloženým zeleninou.
What she looks like doesn't matter, the fruit peeler told him.  Jak vypadá, na tom nezáleží, řekl mu ten druhý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfruits   fryer   frying-pan   fuel beam   fuel consumption   fuel injection   fuel pump   fuel supply