Nainstalujte si:
       

Překlad frozen


frozen = zamrzlý (též přen.); zmrazený; chlazený; mražený; zmrazil; mrazil se; mrazivý (též přen.); ledový; strnulý; nehybný; zmrzlý; zmrazení; nelikvidní; zadržený; zmražený; vyděšený; vyplašený; uváznuvší; blokovaný; mrazený; zmrazený účet


Překlad frozen z webu:
Frozen with fear, he played a statue.  Zkoprnělý hrůzou, připomínal sochu.
Not even frozen yogurt.  Dokonce ani jogurt.
It is a frozen charm, she said.  Je to zmrazené kouzlo, řekla.
How many of those frozen men has he?  Kolik má těch zmrazených mužů?
Lobsang looked at the two frozen people.  Lobsang se podíval na dva nehybné lidi.
I wondered if it was dead frozen solid at last.  Byl jsem zvědavý, jak zjistily mou přítomnost.
The water on the pond below was frozen white.  Voda v rybníčku se proměnila v bílý led.
I have talked with some who had been frozen in over fifty years.  Mluvil jsem s několika, kteří tam viseli zmraženi přes padesát roků.
Levine stood in the center of the high hide, frozen with terror.  Levine stál uprostřed posedu celý ochromený hrůzou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfruit   fruits   fryer   frying-pan   fuel beam   fuel consumption   fuel injection   fuel pump