Nainstalujte si:
       

Překlad frontal


frontal = čelní; frontální; průčelní; průčelí; fasáda; přední; antependium; čelenka; fronton; frontální oblouk
suture frontal = čelní šev; frontální šev;

Překlad frontal z webu:
Frontal plagiocephaly, the boy said, checking his book.  Frontální plagiocefalitidu, řekl mladík nahlížeje do knihy.
Clear frontal photos of our man before and after the surgery.  Jasné čelní fotografie našeho člověka před a po operaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrontier   frost   frosting   frozen   fruit   fruits   fryer   frying-pan