Nainstalujte si:
       

Překlad front


front = přední strana; přední; čelo (hlavně bás.); předek (přední část); tvář (hlavně bás.); vzezření; průčelí; popředí; fronta; vpředu; frontální (čelní); fasáda; přední část těla (břicho); náprsenka; drzost; nestydatost; nastrčená osoba; hlediště (div.); stát
flank front = boční fasáda; uliční průčelí; štítová fronta; boční průčelí;
in front = vpředu; před (v popředí); napřed;
shock front = čelo rázové vlny; čelo tlakové vlny;
stepping front = čelo impulzu; čelo (impulzu);
street front = uliční fasáda;

Překlad front z webu:
Front page.  První stránka.
The front door.  Hlavní vchod.
Right in front of us!  Přímo před náma!
He stopped in front of her.  Zastavil se před ní.
He was there, in front of her.  Byl tady, přímo před ní.
I was out of the front tines.  Byl jsem daleko za první linií.
He was waving his hand in front of his face.  Ovíval si nos rukou.
He waved cheerily and walked for the front desk.  Dívala se za ním.
You need to go in and ask the front desk.  Musíte jít dovnitř a zeptat se tam.
I put her on the passenger side of the front seat.  Posadil jsem ji na sedadlo vedle řidiče.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfront end   front panel   front wall   frontal   frontier   frost   frosting   frozen