Nainstalujte si:
       

Překlad front panel


front panel = maska chladiče; plech přední stěny; čelní plech (krycí); čelní panel; spolujezdec
body front panel = přední plechová stěna karoserie; přední plechové čelo;
cab front panel = čelní panel kabiny řidiče; čelní stěna kabiny řidiče;
lower front panel = spodní ochrana přídě; spodní čelní panel;
front wall   frontal   frontier   frost   frosting   frozen   fruit   fruits