Nainstalujte si:
       

Překlad from scratch


from scratch = od nuly (vybudovat ...); od píky; od začátku; odněkud
start from scratch = začít od nuly; začít od píky;

Překlad from scratch z webu:
That would keep animals from scratching it up for a few weeks.  To na několik týdnů zabrání, aby je zvěř vyhrabala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfront   front end   front panel   front wall   frontal   frontier   frost   frosting