Nainstalujte si:
       

Překlad from him


from him = od něj; od něho; zpaměti
away from him = pryč od něho; pryč od něj;

Překlad from him z webu:
Compliments slid from him like water from slate.  Lichotky z něj klouzaly jako voda z břidlice.
I never heard from him again.  Víc už jsem o něm neslyšel.
He held her away from him and she saw his dark eyes searching her.  Odtáhl se od ní a jeho tmavé oči si ji pátravě prohlížely.
There would be no smiles from him at lunch.  Při obědě se usmívat nebude.
Maybe they might have gotten something from him by now.  Možná že by teď z něho něco vypáčili.
She laughed, leant in and took it from him with a kiss.  Ona se zasmála, naklonila se k němu a vzala si ji od něj v polibku.
If he weren't injured, we would have heard from him by now.  Kdyby nebyl raněný, už bychom od něj museli dostat nějakou zprávu.
He felt as if the load had been lifted from him already.  Měl pocit, jako by už teď byl zbaven toho břemene.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrom scratch   front   front end   front panel   front wall   frontal   frontier   frost