Nainstalujte si:
       

Překlad from here


from here = odtud; z tohoto místa; odsud; od teď
far from here = daleko odsud; daleko odtud;

Překlad from here z webu:
From here to there.  Asi jako od nich sem.
Even from here she could feel his shame.  Odsud dokonce cítila jeho hanbu.
I'll hear it from here or not at all.  Poslechnu si to odsud, nebo vůbec.
You can monitor them from here if you like.  Můžeš je odtud monitorovat, jestli chceš.
I got all the boys from here in the union.  Poradil jsem to všem klukům odsuď.
We have to get you away from here as soon as possible.  Musíme vás odsud co nejrychleji dostat.
It took me two years to sail from here to here.  Trvalo mi dva roky doplout odtud sem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrom him   from scratch   front   front end   front panel   front wall   frontal   frontier