Nainstalujte si:
       

Překlad from behind


from behind = zezadu; zpoza; odzadu; zpod (2. p.)
attack from behind = útok ze zadu; zteč zezadu; run into from behind = způsobit dopravní nehodu;

Překlad from behind z webu:
From behind him there came sudden laughter.  Znenadání za ním zazněl smích.
It came from behind that stall!  Přiletělo to od tamtoho stánku!
The voice came from behind her.  Za ní se ozval hlas.
He could see little from behind the glasses.  Přes brýle toho moc neviděl.
Let's go, a man said from behind me.  Dav se začal rozcházet.
That was a woman's voice, coming from behind her.  To byl ženský hlas, ozýval se odněkud za ní.
I can't see my mum and dad from behind a set of bars!  Přece se nemůžu na svoje rodiče dívat přes mriže!
And the voice came now from his left, from behind him.  A jeho hlas nyní přicházel z levé strany za ním.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrom here   from him   from scratch   front   front end   front panel   front wall   frontal