Nainstalujte si:
       

Překlad from another


from another = z jiného (2. p.); z jiné (ho); od jiného; odkudkoli


Překlad from another z webu:
From another life.  Z jiného života.
I'm from another dimension.  Jsem z jiné dimenze.
I am from another world.  Jsem z jiného světa.
They could be from another country.  Mohou být z jiné země.
I keep forgetting that you come from another planet.  Pořád zapomínám, že pocházíte z jiné planety.
I just figure to recoup the loss from another source.  Jenomže jsem vymyslel, jak si tu ztrátu nahradit odjinud.
You see, we're magicians who just dropped in from another world.  My jsme dva čarodějové, který se sem právě přenesli z jinýho světa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrom behind   from here   from him   from scratch   front   front end   front panel   front wall