Nainstalujte si:
       

Překlad frightened


frightened = vystrašený; polekaný; polekali se; vystrašit se; polekal se; ustrašený; vylekaný; vyděšený; zděšený; postrašený; strašlivě
be frightened = být polekaný; dostat strach;
get frightened = leknout se; uleknout se; vystrašit se; vyplašit se;

Překlad frightened z webu:
Frightened to live.  Bojíš se žít.
It frightened me for a second;  Na okamžik mě to vyděsilo;
The feeling frightened her.  Ten pocit ji polekal.
How that had frightened her.  Jak ji to tehdy vyděsilo.
I'm supposed to be frightened by this?  A to mě má vyděsit?
I have always been a frightened man.  Já byl vždycky ustrašený.
She had the eyes of a frightened doe.  Měla oči jako vystrašená laňka.
There was something about her scent that frightened them.  V jejím pachu bylo něco, co je děsilo.
There was an intensity about his stare that frightened her.  Bylo v něm něco, co ji polekalo.
He brushed it tenderly, as if it was a frightened child.  Když se obrátil aby se vrátil dolů, zarazil se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfringe   fringing   from another   from behind   from here   from him   from scratch   front