Nainstalujte si:
       

Překlad friendly


friendly = přátelský (též sport.); přívětivý; spřátelený; příznivý; nakloněný přátelsky; příjemný; útulný; hřejivý; družný; vlídný; laskavý; soudružský; vlastní; skamaráděný; kamarádský; vlastní letoun
environmentally friendly = šetrný k životnímu prostředí; ekologicky přátelský;
user friendly = uživatelsky příjemný; přívětivý k uživateli; komfortní (pro uživatele);

Překlad friendly z webu:
Friendly fellow, someone said.  Družný chlápek, zažertoval kdosi.
Nor friendly to him.  Ale ani přátelé.
She was friendly enough.  Chovala se docela přátelsky.
I won't be friendly to you or your family ever again.  Děkovala mu v jednom kuse a slzy se jf koulely po tvářích.
Nice to see a friendly face.  Konečně vidím přátelskou tvář.
She smiled at him, a friendly smile.  Ginny se na něho přátelsky usmála.
He listened intently to the pleasant, friendly voice.  Slyšel jeho klidný, přátelský hlas.
Foxwell clapped him on the back in friendly style.  Foxwell ho přátelsky poplácal po zádech.
Relief was crossing his face now, like a friendly army.  Tváří se mu pomalu šířil úsměv podobný spojenecké armádě.
In the past, they've all been both hostile and friendly to you.  Dřív se k vám všichni chovali přátelsky i nepřátel­sky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfriendly relations   frightened   fringe   fringing   from another   from behind   from here   from him