Nainstalujte si:
       

Překlad friend


friend = přítel; přítelkyně; známý (osoba); druh; chlapec (milý); známá (osoba); děvče (milá); průvodce; stoupenec; příznivec; pán (iron.); kamarád; revolver; kámoš; přátelský; kamarádka; nemající přítele
bosom friend = důvěrný přítel; důvěrná přítelkyně;
gentleman friend = přítel děvčete; hoch; chlapec; as your friend = jako váš přítel;
my dear friend = můj milý přítel;
pose as friend = stavět se za přítele (vydávat se za);

Překlad friend z webu:
Friend of yours?  Tvůj přítel?
A friend of mine.  Můj známý.
Did his friend agree?  Souhlasí jeho přítel?
Is he a friend of yours?  S tebou taky?
He was a good friend of mine.  Byl můj dobrý přítel.
After all he is a friend of yours.  Konečně, je to tvůj přítel.
Because a ghost came to a friend of mine.  Protože za jednou mou přítelkyní přišel duch.
She is married now to an old friend of mine.  Vdala se za mého starého přítele.
I do know he is sort of a friend to my father.  Nevím, jestli tohle všechno je pravda.
Like you'd get up to let in an old friend who was cold or .  A spal jsi celý den?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfriendly   friendly relations   frightened   fringe   fringing   from another   from behind   from here