Nainstalujte si:
       

Překlad frictional


frictional = třecí; vznikající třením; síla třecí
friend   friendly   friendly relations   frightened   fringe   fringing   from another   from behind