Nainstalujte si:
       

Překlad friction disk


friction disk = třecí kotouč; třecí lamela; lamela spojky; třecí pohon
clutch friction disk = třecí kotouč spojky; třecí lamela spojky;
frictional   friend   friendly   friendly relations   frightened   fringe   fringing   from another