Nainstalujte si:
       

Překlad fresh


fresh = čerstvý (nekonzervovaný, silný, chladný); svěží (chladný, osvěžující); nový (opakovaný); čistý; právě vyšlý; nejnovější (zprávy ap.); veselý; čilý; živý; nezkušený; nedávný (památka ap.); vypraný; prostořeký; hubatý; podnapilý; rozjařený; naivní; obleva


Překlad fresh z webu:
Fresh walked right into it!  Zaručeně čerstvá do ní vlezla.
Any fresh news?  Nějaké nové zprávy?
Feldman arrived fresh and hyper.  V půl páté byla místnost plná.
Have you that fresh drawing?  Máte ten nový náčrt?
Let me get some fresh coffee, too.  Přinesu vám také čerstvou kávu.
But these prints were in fresh mud.  Jenže tyhle otis­ky byly v čerstvém blátě.
The hair had just received a fresh bleaching.  Vlasy měla opět čerstvě odbarvené.
Even so, every year, he posted a fresh list.  Přesto každý rok vyvěsil nový seznam.
I've been putting out ten pages a day, fresh copy.  Takhle napíšu deset stránek denně, čistopisu.
Where it had lain, the bare boards shone with fresh blood.  Na místě, kde spočíval, zůstala čerstvá krev.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfresh air   friction   friction disk   frictional   friend   friendly   friendly relations   frightened