Nainstalujte si:
       

Překlad frequently


frequently = často; mnohdy; namnoze; opakovaně; zhusta; nezřídka; freska


Překlad frequently z webu:
That frequently causes a fire.  Obvykle to způsobí požár.
His customers frequently used the servants' exit behind the bar.  Jeho zákazníci často používali východ pro personál hned za barem.
Duncan kept moving, looking frequently over his shoulder;  Duncan se stále vlekl dál, často se ohlížel přes rameno;
What is common in one dimension is frequently rare in another.  Co je totiž v jedné dimenzi běžné, je často v jiné dimenzi vzácné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfresh   fresh air   friction   friction disk   frictional   friend   friendly   friendly relations