Nainstalujte si:
       

Překlad frequent


frequent = častý; navštěvovat; rychlý; obvyklý; často navštěvovat; opakovaný; běžný; často chodit; hojný; časný; četný; jezdit
most frequent = nejčastější; nejčastější;

Překlad frequent z webu:
Random and frequent movement had nothing to do with it.  Nahodilé a časté přesuny s tím neměly nic společného.
This latter a favorite and frequent expression.  To poslední byl jeho oblíbený, velice častý výraz.
Not being recognized in his own airport was a frequent experience.  Nebylo to poprvé, co ho na letišti nepoznali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrequented   frequently   fresh   fresh air   friction   friction disk   frictional   friend