Nainstalujte si:
       

Překlad frequency


frequency = frekvence (impulzů, spínání ap.); četnost (výskytu jevu v čase); hojný výskyt; opakování; kmitočet (harmonických jevů); častost; frekvenční; kmitočtový; časté opakování; hojnost; frekvence výskytu; vlnová frekvence; častý výskyt; abundance
accident frequency = nehodovost; úrazová četnost;
angular frequency = úhlový kmitočet; kruhová frekvence; úhlová frekvence;
audio frequency = slyšitelný kmitočet; tónový kmitočet;
beat frequency = rázový kmitočet; zázněj; záznějový kmitočet;

Překlad frequency z webu:
Change frequency now for your airways clearance.  Změňte frekvenci na dispečerské stře­disko.
Keith flung a frequency switch open, snapped a transmit button down.  Zapnul frekvenci a stiskl knoflík na přenos.
For one thing the frequency is all wrong.  A kmitočet je úplně vedle.
The michman tried flipping through his frequency settings.  Mičman zkusmo projel své nastavení kmitočtů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrequency band   frequency modulation   frequency response   frequent   frequented   frequently   fresh   fresh air