Nainstalujte si:
       

Překlad frequency response


frequency response = frekvenční odezva; frekvenční přenos; kmitočtová charakteristika; kmitočtový přenos; kmitočtová nestabilita
imaginary frequency response = imaginární frekvenční charakteristika; imaginární kmitočtová charakteristika;
open-loop frequency response = frekvenční přenos otevřené smyčky; kmitočtový přenos otevřené smyčky;
frequent   frequented   frequently   fresh   fresh air   friction   friction disk   frictional